Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 2 april 2017, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:W.J. Plantinga (Wytze)
Naluisteren:Naluisteren

Beschrijving

Thema:  Ik nooit!

We ervaren in onze gemeente veel zegen, inmiddels telt de gemeente ruim 4000 leden. Stiekem vraag ik mij wel eens af: hoe zit dat over 10 jaar? Zijn het er dan 5000? Of meer? Maar belangrijker nog: hoeveel leden van vandaag zijn dan nog enthousiast?  Zullen er veel afhakers zijn, mensen die zich gaan irriteren aan het geloof, vervreemd raken van Jezus?  Ik stel die vraag omdat Jezus vlak voor zijn sterven zijn eigen, trouwe leerlingen erop wijst dat ze 1 voor 1 aanstoot aan Hem nemen, zullen afhaken.  Het is eerder de vraag wanneer dan of, zo lijkt het in Mattheus 26:31-35. Wat zeggen wij? Ik nooit? En wat zegt Jezus? Dat laatste is misschien wel het meest verrassend. 

Collecte: Jongerenbijbel in het Oost Middellandse Zee gebied

Een gemeentelid van ons werkt als buitengewone zendingsarbeider in gesloten gebieden. Hij werkt met een vertaalteam aan een jongerenbijbel in het Oost Middellandse Zee gebied. De jongeren in het Oost Middellandse Zee gebied hebben geen begrijpelijke Bijbel in hun eigen taal. Bij deze nieuwe vertaling doen de jongeren zelf mee in het vertaalproces. Met de opbrengst van deze collecte kan de vertaling van de Bijbelboeken Genesis, Ruth, Jona, Markus en Philemon worden afgerond. Voor meer informatie kunt u mailen naar hartvoordewereld@cgkzwolle.nl