Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 16 april, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Naluisteren:Naluisteren

Beschrijving

Paasfeest, het grootste feest van de kerk: de Heer is waarlijk opgestaan. In deze dienst wordt stilgestaan bij de grote rol die de vrouwen spelen in het Paasgebeuren, terwijl op dat moment alle mannen het af laten weten. Terwijl Paulus in 1 Korinthe 15 (het oudste Paasbericht dat we kennen) die vrouwen weer helemaal niet noemt.

Ook lijkt het vreemd dat het oudste Paasevangelie, dat van Marcus, zo onwaarschijnlijk kort is, en ermee eindigt (vs. 8 is het 'echte' slot van Marcus) dat die vrouwen van schrik zwijgen...

 

Collecte: Noodhulpactie hongersnood Afrika

Op eerste Paasdag staan wij ook op voor onze medemens in nood. In Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Sudan is een dodelijke combinatie van klimaatverandering, droogte, armoede en geweld. Meer dan 20 miljoen mensen lijden honger en weten niet waar hun volgende maaltijd vandaan moet komen. Meer informatie en aangrijpende filmpjes over de situatie in Afrika onder nieuws. Er zijn machtigingskaarten beschikbaar.