Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst: God vandaag

Datum & tijd:Zondag 14 mei, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst
Naluisteren:Naluisteren
Kindernevendienst:Q

Beschrijving

Veel christenen hebben een sombere toekomstverwachting en zien deze wereld als een zinkend schip waarvan God zijn kinderen gelukkig net op tijd zal opnemen in de hemel. In deze OMD houden we deze verwachting tegen het licht van het evangelie dat Jezus het kwaad heeft overwonnen en dat hij koning is aan Gods rechterhand. Mogen we daar juist niet heel mooie dingen van verwachten. Thema: een goede toekomst tegemoet, n.a.v. 1 Korinthe 15, 20- 38.  De dienst wordt geleid door Ellen, Mark en Henk.

Collecte: Kerk, Alpha cursus