Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 18 juni 2017, 09:00
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:C.W. Smit - van der Weel (Wouter)
Naluisteren:Naluisteren

Collecte: Groen Recht (HvdS)

GroenRecht: bomen planten ver weg (via Climate Stewards) en dichtbij.
'Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, dan zou ik vandaag een appelboom planten.'
Maarten Luther
Vandaag collecteren we voor Groenrecht. De opbrengst gaat naar Climate Stewards:
‘Climate Stewards biedt vrijwillige CO2-compensatie aan door middel van kleinschalige mitigatie projecten in ontwikkelingslanden. Wij geloven dat het gebod van Jezus om onze naaste lief te hebben, een sterk mandaat geeft aan christenen om actie te ondernemen tegen klimaatverandering, waarvan de effecten onze mondiale buren als eerste en het ergst treffen’.
De organisatie werkt samen met onder andere Compassion en A Rocha. Van de opbrengst van deze collecte worden concreet bomen aangeplant. In bijvoorbeeld Ghana werkt Climate Stewards samen met scholen en lokale gemeenschappen om te zorgen voor inheemse bomen die niet alleen CO2 binden, maar ook hun levensonderhoud verbeteren door agro-bosbouw en duurzame bosproducten, en de lokale biodiversiteit herstellen wanneer nieuwe bosgebieden worden gecreëerd.
www.climatestewards.nl
Een deel van de collecte wordt aangewend voor de aanplant van bomen, niet ver weg, maar dichtbij in Zwolle, in de uiterwaarden bij Oldeneel. A Rocha beheert samen met Uw Stadsboer deze uiterwaarden. Een deel mag bebost worden: goed voor het klimaat, goed voor de bever en de otter en de talloze vogels die dit gebied bezoeken. Begin volgend jaar willen we samen met (jonge) gemeenteleden in een mooie plantochtend de bomen gaan planten.
Bomen planten wordt door wetenschappers gezien als één van de belangrijkste acties (naast bijvoorbeeld het drastisch verminderen van CO2 uitstoot) om de (gevolgen van de) opwarming van de aarde tegen te gaan.