Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Dienst

Datum & tijd:Zondag 30 juli, 19:00
Locatie:Verrijzeniskerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst
Naluisteren:Naluisteren

Beschrijving

In deze ontmoetingsdienst staat het eerste gebod van de Tien Geboden centraal.  Je zou heel makkelijk kunnen denken dat het in de TIen Geboden gaat om algemene regels voor het menszijn, omdat God toch de Schepper van alle mensen is. Zeker staan er regels in de decaloog die algemene bekendheid en geldigheid hebben (bijv. dat je het leven en het eigendom en het huwelijk van je naaste moet respecteren). Toch is dat niet waarom het gaat in de Tien Geboden. Israël krijgt ze na de bevrijding uit Egypte en het opschrift stelt dat ook nadrukkelijk: de Tien Geboden (eigenlijk: Tien Woorden) wijzen de weg naar een echt vrij leven, waarin je als mens niet gebonden bent aan welke macht ook, maar in een soort basisvertrouwen je weg zoekt. De Tien Woorden geven de grenzen waar je binnen moet blijven om echt vrij te zijn. 

Collecte: Stichting Gezien Worden