Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Ontmoetingsdienst: GOD in de krant

Datum & tijd:Zondag 17 september 2017, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:A.C. Velema (Anne)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst
Naluisteren:Naluisteren

Collecte: Arabische bemoedigingsconf. voor vluchtelingen

Verlangen om iets te betekenen voor Arabisch sprekende vluchtelingen in Nederlands
Het de wens van Ds. Hany (een in Zwolle wonende pastor uit Egypte) om in samenwerking met Nederlandse kerken, iets te kunnen betekenen voor Arabisch sprekenden die naar Nederland zijn gekomen. Hij is van mening dat hij, kennende cultuur en taal, eenvoudigweg de brug kan slaan naar de Arabisch-sprekenden. Bij de Nederlanders die zijn aangesloten bij de organisatie van de conferentie (uit verschillende kerken), is het verlangen om een brug te slaan naar deze groep mensen. Ds. Hany wil Arabisch sprekenden ook graag helpen om een antwoord te vinden vanuit het evangelie op de vele vragen die op ze afkomen als ze zich vestigen in de vrije Europese samenleving. Het evangelie geeft handvatten over hoe om te gaan met geld en bezet, relaties, het huwelijk etc. Voor de moslims die hij hoopt te bereiken, staat de boodschap van vrijheid door het offer van Jezus Christus centraal.
Christelijke Arabische Conferentie 2017
Deze conferentie zal plaatshebben van 13-15 oktober (Vrijdag 16:00 uur – Zondag 19:00 uur), in de Plantagekerk te Zwolle. We rekenen op 300 deelnemers, uit Nederland en Europa. Naast Ds. Hany, zal er een bekende TV persoonlijkheid uit de VS spreken, wiens naam om veiligheidsredenen niet bekend gemaakt kan worden. Op zondagmorgen is er een Arabisch-Nederlandse kerkdienst in de Plantagekerk en ontmoeting met de leden van de Plantagekerk.
Als deelnemers huisvesting nodig hebben, wordt dat geregeld bij gastadressen bij kerkleden van verschillende kerken in Zwolle. Is uw huis beschikbaar voor 2 nachten en 2 ontbijtjes? Mail naar: Annelie Huttinga anneliewerkman@hotmail.com
Het thema van de conferentie is: “Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn”. Naar aanleiding van Johannes 8:3. Er zullen lezingen zijn over het geestelijke leven en over familie counseling. Er is een aparte conferentie voor de kinderen in de nabijgelegen basisschool “De Aquamarijn”.
Na de conferentie zal er gewerkt worden aan follow-up met de mensen die gekomen zijn en die meer interesse hebben in het christelijke geloof.