Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Ontmoetingsdienst: GOD in de krant

Ontmoetingsdienst: GOD in de krant
Datum & tijd:Zondag 5 november, 19:00
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.A. van Vuuren (Mark)
Bijzonderheid:Ontmoetingsdienst
Naluisteren:Naluisteren

Beschrijving

 ‘God heeft (g)een plan met je leven’.

In de krant staan soms interviews met mensen die vertellen over hun leven. Terugkijkend zien ze duidelijk de grote lijn: Het moest wel zo zijn…. Het was de bedoeling om…  Hoe zit dat? Heeft God inderdaad een uniek plan met jouw leven? En kun je daar dan vooraf ook al iets van merken? Dat zou handig zijn. Ellen (presentatie en muziek) en Mark (overdenking) gaan op zoek! Zoek je mee?

Collecte: OMF Thailand

In 2010 is Deputaten CGK in Thailand neergestreken op verzoek van OMF (Overseas Mission Fellowship). Het noordoosten is de minst ontwikkelde regio van Thailand. Er is weinig industrie en toerisme. De langst regerende vorst ter wereld koning Bhumibol is vorig jaar overleden en onlangs gecremeerd. Hij werd gezien als een soort god. Het land heeft diverse militaire coups gehad en ook nu zijn de militairen nog steeds aan de macht.
Thailand met 70 miljoen inwoners is een boeddhistisch land met slechts 600.000 christenen (<1%). Het boeddhisme is vaak verweven met animisme en voorouderverering. Voor de Thai is het belangrijk om de goden (geesten) te vriend te houden, want ze kunnen je zo in het ongeluk storten. Hun godsdienst bestaat vooral vanuit een angst dat het mis gaat.
Ds. W den Hertog die sinds 2016 met zijn gezin voor de CGK in Isaan werkzaam is, stelt hier tegenover het blijde evangelie, waarin God juist van ons houdt en het beste met ons voor heeft. Bijbelverhalen zijn een goede insteek om met de Thai over het evangelie te praten (Thai houden van verhalen). Een groep die lange tijd onderwijs heeft gehad en waar de leden zijn gedoopt gaat vervolgens verder als een thuis gemeente. Er bestaan veel thuis gemeentes of kleine kerken (<50 mensen). Ds den Hertog vraagt gebed voor zijn werk, dat nog veel Thai mogen worden bereikt met het evangelie.