Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Zaaien en oogsten

Datum & tijd:Zondag 26 november, 11:30
Locatie:Verrijzeniskerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Naluisteren:Naluisteren

Beschrijving

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag van de voleinding worden traditioneel de namen gelezen van hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.  We stellen het op prijs dat familie van hen gehoor heeft gegeven aan onze uitnodiging om in deze dienst bij ons te zijn. 

In de toespraak wordt de serie over Abraham afgesloten met een uitleg van Genesis 23, over de begrafenis van Sara.

Collecte: Eetcafe en Soepbus Leger des Heils (HvdS)