Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Uw Koninkrijk kome

Datum & tijd:Zondag 3 december 2017, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Naluisteren:Naluisteren

Beschrijving

Op deze eerste adventszondag lezen we in Genesis 21 over de geboorte van Izaäk. Het lijkt wel een beetje Kerstfeest in Abrahams tent. Abraham en Sara hebben héél lang gewacht op de vervulling van de belofte, en nu ís die er eindelijk. Toch hebben ze in hun leven ook wel getwijfeld aan de vervulling van de belofte, en daardoor werd Ismaël geboren. Zelfs Abrahams geloof was niet volmaakt. En wat mooi om te zien dat God óók Ismaël zegent. God zegent zo royaal, God heeft meer dan één zegen. Ook al blijft het waar dat er maar één weg is naar Gods Koninkrijk: die van bewust uitzien naar en inzet voor Gods toekomst, de weg waarop Jezus ons voorging.

Collecte: Het Chr Noodhulpcluster: overstromingen in Azie

Informatie voor het collecte doel op 3 december

Een ‘ stille ramp’ wordt het wel genoemd; de hevige moessonregens in Azië (India, Nepal en Bangladesh) deze zomer, omdat deze ramp in de media overschaduwd werd door de overstromingen in Amerika.

Er zijn in Azië al ruim 900 doden gevallen en naar schatting meer dan 40 miljoen mensen zijn door de overstromingen en aardverschuivingen getroffen. Samen met de andere leden van het Christelijk Noodhulpcluster die in dit gebied aanwezig zijn (Tear, Woord en Daad en ZOA), zijn we gestart met hulpverlening.

Ook Madhepura is getroffen, het gebied in Bihar, Noord-India waar Red een Kind een sponsorprogramma heeft. Veel kinderen zijn met hun ouders naar schoolgebouwen of hoger gelegen plaatsen gevlucht. Gezinnen zijn alles kwijt dat in de laatste jaren is opgebouwd: waterbronnen, huizen, vee en landbouwgrond. Een onvoorstelbare ramp! Het team van Red een Kind India is ter plaatse en biedt noodhulp:

· Voedselpakketten - waarmee de getroffen gezinnen komende zeven dagen kunnen overleven.
· Kleding, dekens, handdoeken en matten - om ouders en kinderen te beschermen tegen de kou.
· Schoolmaterialen - zodat kinderen het ‘gewone’ leven zo snel mogelijk kunnen oppakken