Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Uw Koninkrijk kome

Datum & tijd:Zondag 10 december, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Bijzonderheid:Avondmaal
Naluisteren:Naluisteren

Beschrijving

Op deze 2e adventszondag vieren we samen het avondmaal. Iedereen die met ons Jezus Christus wil gedenken en aanbidden is van harte welkom om met ons het avondmaal te vieren.  In de verkondiging staan we stil bij Abraham en het offer van zijn zoon Izaäk uit Genesis 22. Een hoofdstuk waar altijd bijbellezers enorm mee geworsteld hebben. Vraagt God werkelijk kinderoffers? Het thema is dan ook: Wat vraagt God wel niet?

Collecte: Financiële hulpverlening aan gemeenteleden