Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Uw Koninkrijk kome

Datum & tijd:Zondag 24 december 2017, 09:30
Locatie:Noorderkerk
Voorganger:N. Vennik (Nico)
Naluisteren:Naluisteren

Collecte: Voedsel (HvdS/HvdW)

1 .Voedselhulp in Nederland (Voedselbank) en Oekraine (St Zending over Grenzen)
Het doel voor de kerstcollecte staat in het teken van de Voedselhulp.
In Nederand is sinds 15 jaar de Voedselbank actief; wekelijks wordt er in 164 vestigingen ruim 35.000 gezinnen geholpen . Ook in Zwolle is een voedselbank en daar wordt oa. voor gecollecteerd.
Stichting Zending over Grenzen (ZOG) verzorgt al jaren hulp aan de allerarmsten uit diverse landen in oost-europa. Ook dit jaar is er weer een project gestart waar ZOG zo'n 8.000 arme gezinnen helpt, waaronder 10.000 kinderen.
2. Jongerenreis Oekraine
Al tien jaar wordt er vanuit de CGK een reis verzorgt naar de Oekraine om daar mensen van een aantal plaatselijke kerken te helpen. Voor het eerst wordt deze reis gekoppeld wordt aan #Durfte.
De grote wens van de plaatselijke gemeente aldaar is om de trampoline die jaren terug door een team vanuit de CGK geschonken is, te vervangen door een nieuwe – de oude is echt op - .
Ook worden de ouderen niet vergeten; een aantal van hen wonen in zeer slechte omstandigheden, dus waar mogelijk worden een aantal huizen opgeknapt.

Wilt u uw gift overmaken? Dat kan naar IBAN NL02 RABO 0387398716 t.n.v. Diaconie CGK Zwolle o.v.v. kerstcollecte