Home > Toerusting > Activiteiten
Terug

Uw Koninkrijk kome

Datum & tijd:Zondag 24 december, 09:30
Locatie:Zuiderhof
Voorganger:H.C. Mijnders (Henk)
Naluisteren:Naluisteren

Beschrijving

Op deze 4e adventszondag lezen we samen Johannes 1. De evangelist Johannes heeft een dichterlijke, hier en daar filosofisch klinkende inleiding aan zijn evangelieboek vooraf laten gaan. Hoewel we ook elementen uit het OT aantreffen.  De oude Johannes en zijn gemeente (het evangelie is van hen samen: wij hebben uit zijn volheid ontvangen!) leven tussen de synagoge en de Griekse heidenen en proberen in deze inleiding die beide groepen aan te spreken en mee te nemen in de geweldige ontdekking van Gods komst in Jezus Christus, Tegen de synagoge zegt deze christengemeente: wat God in Johannes de Doper en Mozes ons gaf is veel, wat Hij ons in Christus gaf is veel meer!

Collecte: Voedsel (HvdS/HvdW)

1 .Voedselhulp in Nederland (Voedselbank) en Oekraine (St Zending over Grenzen)
Het doel voor de kerstcollecte staat in het teken van de Voedselhulp.
In Nederand is sinds 15 jaar de Voedselbank actief; wekelijks wordt er in 164 vestigingen ruim 35.000 gezinnen geholpen . Ook in Zwolle is een voedselbank en daar wordt oa. voor gecollecteerd.
Stichting Zending over Grenzen (ZOG) verzorgt al jaren hulp aan de allerarmsten uit diverse landen in oost-europa. Ook dit jaar is er weer een project gestart waar ZOG zo'n 8.000 arme gezinnen helpt, waaronder 10.000 kinderen.
2. Jongerenreis Oekraine
Al tien jaar wordt er vanuit de CGK een reis verzorgt naar de Oekraine om daar mensen van een aantal plaatselijke kerken te helpen. Voor het eerst wordt deze reis gekoppeld wordt aan #Durfte.
De grote wens van de plaatselijke gemeente aldaar is om de trampoline die jaren terug door een team vanuit de CGK geschonken is, te vervangen door een nieuwe – de oude is echt op - .
Ook worden de ouderen niet vergeten; een aantal van hen wonen in zeer slechte omstandigheden, dus waar mogelijk worden een aantal huizen opgeknapt.

Wilt u uw gift overmaken? Dat kan naar IBAN NL02 RABO 0387398716 t.n.v. Diaconie CGK Zwolle o.v.v. kerstcollecte