Home > Toerusting > AKZ+

AKZ+

AKZ+ is een gezamenlijk project van de Theologische Universiteit Apeldoorn, de Theologische Universiteit Kampen en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Deze instellingen werken samen omdat ze allemaal de wens hebben om (wetenschappelijke) kennis vanuit bijbel en theologie toegankelijk en relevant te maken voor christenen.

Voor meer info en cursussen www.akzplus.nl.