Home > Toerusting > Columns
Bijbel- en Broodindex

Bijbel- en Broodindex

Door: N. Vennik (Nico), Geplaatst op: 10 september 20:07

Iemand vertelde me onlangs over een christelijke organisatie die voor het meten van haar activiteiten gebruik maakt van een Bijbel- en Broodindex. Wat dat is, zo’n index? Bijbel verwijst naar de momenten van bezinning binnen de organisatie. Brood heeft te maken met het doel waar de organisatie voor is opgericht: wat levert de organisatie op.

Stel: het doel is om zwervers op straat te helpen, dan is dat ‘het brood’ van de organisatie. Stel nu vervolgens dat de medewerkers elke ochtend beginnen met een gebedsbijeenkomst van 1,5 uur. En dat ze na de lunch een uitgebreide Bijbelstudie van een uur doen. En om drie uur ’s middags een sing-in. Aan het eind van de werkdag is er een langdurig slotgebed. Wat zou de index dan aangeven: veel Bijbel en weinig Brood. Prachtig al die Bijbelstudie en dat zingen. Maar de zwerver zwerft ondertussen niet geholpen door de straten...

Hoe zit het met de Bijbel- en Broodindex van de CGK Zwolle? Ik zie een stijgend aantal leden van onze gemeente, goed bezochte diensten waar het enthousiasme vanaf knalt. De zondag staat hoog genoteerd! In de index zie ik Bijbel naar boven uitslaan. Wat ik óók zie: open gaten oftewel vacatures. Hoe kan dat: er dient constant getrokken te worden om kinder- en jeugdwerkers te krijgen. Kinderen en jeugd: ons kostbaarste bezit nota bene! Kringmentoren en kringleiders, waar zijn ze? Kringen, het hart van onze gemeente nota bene! Hoe hoog (of laag) staat Brood in de index? Een groeiende gemeente met honderden, duizenden jongeren die snakken naar jouw hulp en tientallen, ja tegen de tweehonderd kringen waarvan er een groot aantal niet draaien door gebrek aan man- en vrouwkracht.

Een organisatie redt het niet met een scheve Bijbel- en Broodindex. Als die twee teveel uit elkaar lopen kapseist het schip. Of je nou kerk bent of niet. En dan kunnen we bidden om werkers in de gemeente (extra punten op de Bijbelindex!) maar dan kapseist het schip toch! Een piramide heeft een brede basis, daardoor blijft ie staan. Keer een piramide om (weinig basis) en hij stort in elkaar.

Een koning die een feest hield nodigde iedereen uit. Neem allemaal een fles wijn mee en laat die leeg lopen in de grote ton in het midden van de feestzaal, stond er op de uitnodiging. Zo’n 4500 mensen kwamen op het feest. De ton werd voller en voller, iedereen bracht zijn litertje mee. Op het hoogtepunt van het feest draaide de koning aan het tapkraantje om het eerste glas te vullen. Er kwam water uit… Iedereen had blijkbaar gedacht: wijn, dat kost me teveel, mijn liter water valt niet op tussen al die wijn… Het feest werd een aanfluiting. Zonder jouw wijn wordt het geen feest! En: ieder heeft kostbare wijn in huis om bij te dragen aan het feest.

Bekijk je persoonlijke Bijbel- en Broodindex. De komende tijd zul je merken dat er binnen de gemeente een beroep op je gedaan wordt. We zijn aan het werven. We zijn op zoek naar jou! Om de feestvreugde te verhogen! Tot verdieping van je geloof, tot opbouw van de gemeente en last but not least tot eer van God.