Home > Toerusting > Doe & Praatgroepen - Niet te Scheiden

Doe & Praatgroepen - Niet te Scheiden

Heb je dat wel eens gehad? Je vertelt iemand iets en die ander snapt precies waar je het over hebt! Jij bent niet de enige met gescheiden ouders. Je bent niet de enige die zich om zijn vader of moeder zorgen maakt. Je bent niet de enige die soms ontzettend boos is op iedereen. Je bent dus niet gek als je je zo voelt. Voor kinderen van 8-12 jaar met gescheiden ouders zijn er Doe&Praatgroepen.

Deze Doe&Praatgroep is een soort lotgenotengroep en heeft tot doel om vanuit de liefde van de Here Jezus kinderen te helpen om de gevolgen van de scheiding van hun ouders te verwerken. Het betreft hier geen professionele hulpverlening. We hopen de kinderen te helpen d.m.v. erkenning van hun verdriet en de herkenning die ze bij elkaar kunnen vinden.

Deze ontmoetingen hebben steeds een thema, waarbij passende creatieve werkvormen worden gezocht.
De thema's zijn:

  1.  Hé, wie ben jij?
  2. Wat is er met jou gebeurd, voor, tijdens en na de scheiding?
  3.  Bang, boos, blij
  4.  Jij en papa en mama
  5.  Hoe ga ik nu verder?
  6.  Terugkijken

Heb je belangstelling of wil je je kind aanmelden? E-mail dan naar Doe-en-Praat@cgkzwolle.nl. Voorafgaande aan deelname in de Doe&Praatgroep zal er een gesprek zijn met twee medewerkers van ‘Niet te scheiden’ en het kind met zijn/haar ouder(s). NB. De Doe&Praatgroep gaat alleen van start bij voldoende aanmeldingen

Niet te Scheiden - tieners

Voor tieners van gescheiden ouders willen we ook een plek hebben waar ze met anderen hun verhaal kunnen delen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen trekken we enkele weken samen op en passeren verschillende thema's de revue. Opvragen van informatie en/of het aanmelden van je tiener e-mail je naar doe-en-praat@cgkzwolle.nl