Home > Toerusting > Doopouder Ontmoeting Groep

Doopouder Ontmoeting Groep

Dit initiatief is ontstaan uit het diepe verlangen om de betekenis van de doop in het leven van ons en onze kinderen te onderstrepen. De doop is meer dan een ritueel, onze God is een bewogen God en de doop een symbool van zijn liefde voor ons is. Hij is er vanaf het begin bij en zal dat altijd blijven. Tegelijk markeert de doop ook de overgang naar het nieuwe leven in Gods Koninkrijk waarin God ons en onze kinderen roept.


De DOG bestaat uit twee avonden waarin we met elkaar in gesprek gaan over hoe een christelijke opvoeding eruit zou kunnen zien en de betekenis van de doop daarbij. Ter voorbereiding op de doop(zondag) wordt in overleg met de doopouders en predikant een aparte bijeenkomst georganiseerd waar de meer praktische zaken rond de doopdienst besproken.

De Doopouder Ontmoeting Groep is er voor een ieder die een kindje wil laten dopen of al hebben laten dopen. Ook ouders die er nog over willen nadenken, vragen hebben over dopen of opdragen, kinder-doop of geloofsdoop, zijn van harte welkom. In november start een nieuwe groep op woensdagavond 14 en 21 november. De bijeenkomst wordt gehouden in de Noorderkerk en start om 20.00 uur.
De avond staat onder leiding van ds. Henk Mijnders. Informatie en opgave op dog@cgkzwolle.nl
In januari start een nieuwe Doopouder Ontmoetings Groep op donderdagavond 17 en 24 januari, o.l.v. ds. Nico Vennik.