Home > Toerusting > Groeigroepen

Groeigroepen

Een levend geloof houdt in dat we bezig willen zijn met God, willen leren over Zijn doel met ons leven. Soms is het lastig om dat alleen te doen, maar daarom zijn we een gemeente! We willen mensen bij elkaar brengen die met anderen willen optrekken om samen de verdieping te zoeken. 
'Mail naar samengroeien.cgk@gmail.com  of geef je op via deze link.

Mail naar samengroeien.cgk@gmail.com  of geef je op via deze link