Home > Toerusting > Huis van Gebed

Gebed, de machinekamer van de gemeente CGK Zwolle

Huis van Gebed – gebedskalender 2018-2019

 

Vrijdag 22 september 2018           – Worship Together start seizoen

Woensdag 7 november 2018        – Dankdag – om 15.00 uur een kinderviering in Zuiderhof en Fonteinkerk.
 ‘s avonds een interactieve gebedsviering in de Zuiderhof met ds. Henk Mijnders. Een dankdagdienst met ds. Wytze Plantinga in de Noorderkerk. Beiden beginnen om 19.30 uur.

Cursus Luisterend Bidden           – Leerhuis Opstandingskerk, 6 woensdagen in het najaar Opstandingskerk.

Cursus Zin in Bidden                    – 14, 21, 28 november Leerhuis Plantagekerk Plantagekerk.

20 t/m 27 januari 2019                      - Week van Gebed met het thema: Recht voor ogen.
Stadsbrede startviering op 21 januari, 27 januari afsluiting in de Ontmoetingsdienst. Kijk voor alle tijden en locaties: kerkenvanzwolle.

Woensdag 13 maart                      – Biddag - om 15.00 uur een kinderviering in Zuiderhof en Fonteinkerk.
‘s avonds een interactieve gebedsviering in de Zuiderhof en een dankdagdienst in de Noorderkerk. Beiden beginnen om 19.30 uur.

Voorjaar                                                            – 6 weken lang de Prayer Course Meer info via de website

14 april tot 20 april                                – Vespers. Stille week, week van stilte, gedenken en gebed, met avondmaalviering op Witte Donderdag – Iedere avond welkom in de Noorderkerk om 19.00 uur.
Goede vrijdag 19 april diensten in de Noorderkerk en Zuiderhof om 19.30 uur.

21 tot 22 juni 2019                                – Nacht van gebed voor vervolgde christenen
Gebedslocatie in Zwolle: De Wijngaard – Van Karnebeekstraat 107. Voor meer info zie: nacht van gebed.

Wekelijks
Voorbede in de erediensten, gebedskoppels van Gebed en Gesprek na afloop van de diensten.

Tweewekelijks
Gebedsgroep Noorderkerk - dinsdagavond 19.00 uur
Gebedsgroep Zuiderhof – donderdagavond 19.00 uur
Kerk op de knieën Zuiderhof – vrijdagochtend 07.00 uur

Vragen, meewerken of meer informatie? Mail: huisvangebed@cgkzwolle.nl

Klik hier voor het visiedocument.