Home > Toerusting > Interne Leergemeenschap

INTERNE LEERGEMEENSCHAP

Halverwege oktober 2016 zijn de kerkelijk werkers van de CGK Zwolle opnieuw begonnen aan een tweejarig traject bij Nederland Zoekt om daar verder te leren hoe wij in de naam van Jezus en in afhankelijkheid van zijn Geest kunnen bouwen aan een cultuur van discipelschap in ons eigen team en in onze gemeente. Met deze zin eindigde ik mijn bijdrage in Contact van november 2016. Inmiddels zijn we als team wat verder. En dan gaat het vooral over het slot van de zin: ‘en in onze gemeente’. 


Als team leren we tijdens ons tweejarig traject maar het is ons verlangen dat wat we leren wat we ontdekken met u en jou te delen. Vandaar dat we het plan hebben opgevat om een interne leergemeenschap te starten. Niet alleen willen we graag informeren over thema’s als ‘Verbond en Koninkrijk’ maar ook over werkvormen die gebruikt worden om te groeien in discipelschap. Ontdekken wat het betekent om Jezus te volgen en hoe we kunnen groeien daarin door elkaar op te bouwen.

Terug naar plan A zou je het kunnen noemen. Met de wetenschap dat er géén plan B is! Wat is plan A? De opdracht van de Here Jezus zoals we die aantreffen in het slot van het evangelie van Matteüs: maak alle volken tot mijn leerlingen. Om misverstanden te voorkomen: deze opdracht is niet slechts naar ‘buiten’ gericht maar ook naar ‘binnen’. Niemand raakt uitgeleerd! En het blijft boeiend de schatten van het Koninkrijk van God te ontdekken en te delen.

Hoe delen we wat wij als werkers ontdekken? Door het starten van een Interne Leergemeenschap binnen de CGK van Zwolle. 
Locatie: Zuiderhof.
Voor wie? Voor bestaande leergroepen en leiderschapsteams is het waardevol om gezamenlijk aan te sluiten (als team mooie toerusting).
En natuurlijk zijn individueel geïnteresseerden van harte welkom!

opgave:  leergemeenschap@cgkzwolle.nl

Namens de werkers: Assalina, Thijs en Nico