Home > Toerusting > Leerhuis Israël

WAT HEBBEN SJAVOEOT EN PINKSTEREN MET ELKAAR TE MAKEN?

De wortels van het christendom zijn diep verankerd in de Bijbelse feesten.

Sjavoeot, Wekenfeest, wordt 7 weken na Pesach gevierd. ‘Ons’ Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in Sjavoeot, het feest dat herdenkt dat Mozes op de berg Sinaï God ontmoette en van Hem de wet en het verbond met Israel, Gods volk, ontving. Op Pinksteren viert de Kerk het nieuwe verbond dat van kracht werd door de uitstorting van de Heilige Geest. Maar dat houdt niet in dat Gods volk is afgeschreven (Romeinen 11:28)!

Wil je meer weten over de verrassende inzichten die je op deze avond krijgt, kom dan dinsdag 4 juni om 20.00 u. naar de Noorderkerk (Gemeentezaal). Inloop vanaf 19.45 u.

De spreker van deze boeiende avond is Albert Oosting, die een diepe band met Israel heeft en daar ook geregeld werkt, samen met zijn vrouw Brecht.

Hartelijk welkom op dinsdag  4 juni in de Noorderkerk;  inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur.