Home > Toerusting > Leerhuis Israël

HET LOOFHUTTENFEEST (SOEKOT)

De wortels van het christendom zijn diep verankerd in de Bijbelse feesten.

 

Het Loofhuttenfeest is voor Joden na Pesach en Shavoeot het derde pelgrimsfeest van het bijbels-godsdienstige jaar.  Dan wordt herdacht dat het volk Israël 40 jaar in de woestijn heeft rondgezworven.  Nadat het volk zich in Kanaän gevestigd had, werd het ook een oogstfeest (vruchten van de bomen).

Spreker van deze avond is Oscar Lohuis. Hij is door zijn gemeente vrijgesteld om o.a. Bijbellezingen te geven en heeft in onze gemeente al eerder lezingen verzorgd over de betekenis van Israël voor de Kerk.

Wil je meer weten over de verrassende inzichten die je op deze avond krijgt, kom dan dinsdag 24 september om 20.00 u. naar de Noorderkerk (Gemeentezaal). Inloop vanaf 19.45 u.

Hartelijk welkom op dinsdag  24 september in de Noorderkerk;  inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur.