Home > Toerusting > Leerhuis Israël

 De commissie Kerk & Israël organiseert vier keer per jaar een avond met sprekers die ons meer kunnen leren over onze verhouding met en de betekenis van Gods volk Israël, Zijn oogappel.

De wortels van het christendom zijn diep verankerd in de Bijbelse feesten. In het voorjaar zijn Pesach (Pasen) en  Shavoeot (Pinksteren) uitgelicht; de avond over Soekot, het Loofhuttenfeest, wordt op 24 september gehouden.

 

HET LOOFHUTTENFEEST (SOEKOT)

Het Loofhuttenfeest is voor Joden na Pesach en Shavoeot het derde pelgrimsfeest van het bijbels-godsdienstige jaar.  Dan wordt herdacht dat het volk Israël 40 jaar in de woestijn heeft rondgezworven en Gods wolk hen beschermde. Daarom wordt op dit feest zeven dagen in een soeka (hutje) geleefd (Leviticus 23 : 41,42) en is het ook voorgeschreven om een plantenbundel (Loelav) te maken (Leviticus 23: 40).

Maar waarom kennen christenen dit feest niet, terwijl Pasen en Pinksteren wél gevierd worden?

 

Spreker van deze avond is Oscar Lohuis. Hij is door zijn gemeente vrijgesteld om o.a. Bijbellezingen te geven en heeft in onze gemeente al eerder lezingen verzorgd over de betekenis van Israël voor de Kerk.

Wil je meer weten over de verrassende inzichten die je op deze avond krijgt, kom dan dinsdag 24 september om 20.00 u. naar de Noorderkerk (Gemeentezaal). Inloop vanaf 19.45 u.

Hartelijk welkom op dinsdag  24 september in de Noorderkerk;  inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur.