Home > Toerusting > Leerhuis Israël

Kerk & Israël gaat een paar keer per jaar een avond organiseren waarin Israël centraal staat.

Christenen lezen veel meer in het Nieuwe Testament, maar heeft het Oude Testament voor ons christenen ook zoveel betekenis? Is alles wat daarin staat niet hopeloos verouderd en achterhaald?

We beginnen op dinsdagavond 5 maart: dan krijgen we een boeiende inleiding van Jacob Keegstra over de grote Verbonden die God met Israël heeft gesloten. Deze avond: het verbond met Abraham.

Is een verbond een contract? Of ook een belofte?
Is er altijd een voorwaarde?

Jacob Keegstra kan daar veel over vertellen en dat verdiept ons inzicht in wat God niet alleen aan Abraham heeft beloofd, maar ook aan ons. En God houdt zich aan Zijn beloften!

Hartelijk welkom op dinsdag 5 maart in de Noorderkerk;  inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.