Home > Toerusting > LEERHUIS > Sprekers

De Verdieping

De Verdieping verzorgt avonden voor mensen die op zoek zijn naar extra verdieping door middel van actuele en intellectuele sprekers. De Verdieping is onderdeel van Cluster Leren CGK Zwolle.

 

EMANUEL RUTTEN

Na het succes van vorig jaar, waar Emanuel Rutten sprak over zijn ontdekkingen rondom de vraag: bestaat God? Zijn overtuiging is: "Waar je ook begint, alles in deze werkelijkheid wijst naar God…".


Hij geeft hierop een vervolg door te spreken over de theodicee: Maakt het vele lijden in de wereld het geloof in een almachtige, goede God onredelijk of niet?

Van harte welkom op dinsdag 19 februari om 20.00 uur in de Noorderkerk. Neem je kring en vrienden mee!


TAEDE SMEDES

In januari (15, 22 en 29) organiseert Leerhuis De Verdieping een drietal avonden met godsdienstfilosoof/theoloog Taede A. Smedes, een bevlogen publicist die gespecialiseerd is in discussies op het gebied van de verhouding theologie/geloof en natuurwetenschap.
 

God lijkt in onze samenleving steeds meer te verdwijnen. De kerken worden leger, volgens velen de samenleving steeds killer en individualistischer. Nihilisme - het idee dat het bestaan zinloos is - lijkt weer in opmars. Volgens sommigen is ook de moraal aan verval onderhevig. Voor velen lijkt dit een troosteloos uitzicht, een samenleving zonder zingeving.

In zijn boek God, iets of niets? laat de godsdienstfilosoof Taede A. Smedes zien dat inderdaad een bepaald beeld van God - namelijk het theïstische - op zijn retour is, maar dat dit niet betekent dat religie verdwijnt. Integendeel, op velerlei vlak lijkt religie springlevend. Dat geldt bijvoorbeeld voor interesse voor esoterie en spiritualiteit in het algemeen, maar ook in een grote interesse in bijvoorbeeld retraites in kloosters. In zijn boek laat hij bovendien zien dat er ook onder veel atheïsten een nieuwe beweging aan het ontstaan is naar belangstelling voor vormen van spiritualiteit en mystiek die zich verzet tegen het idee dat alles zinloos is.

 

Atheïsten dus die menen dat er in het hart van de werkelijkheid een onuitsprekelijk geheim verborgen ligt dat de wereld glans en zin verleent. Sommige van hen laten zich inspireren door de natuurwetenschappen. Maar ook in de theologie is er een beweging gaande van "post-theïstische" denkers, die een existentialistische en sterk moreel getinte theologie ontwikkelen "na de dood van God".

In twee avonden (22 en 29 januari) zal Smedes een persoonlijk getint, toegankelijk en hopelijk inspirerend overzicht geven van denkers en vooral ideeën die voorbij nihilisme en traditioneel godsgeloof op zoek zijn naar nieuwe vormen van zingeving en transcendentiebesef. Deze avond wordt op 15 januari voorbesproken.
De drie avonden vinden plaats in Het Vliegende Paard (Joy). Er is inloop vanaf 19.30uur.

 

OVER SCHEPPING & EVOLUTIE

Afgelopen jaren is er veel gesprek over de schepping en evolutie van onze wereld. Is het zo dat het scheppingsverhaal meer symbolisch kan worden geïnterpreteerd of is Genesis precies hoe God de wereld geschapen heeft. Hoog tijd om meer te weten te komen hierover, daarom organiseert 'de Verdieping'  nu een tweeluik over schepping & evolutie.

Deel I met Mart-Jan Paul

Dinsdag 8 mei,  19.45 uur in de Zuiderhof.
Hoogleraar oude testament en CHE docent Mart-Jan Paul schreef het boek ‘Oorspronkelijk’ waarin hij zijn studie naar het ontstaan van deze wereld beschrijft

Deel II met Henk Mijnders

Dinsdag 15 mei, 19.45 uur in de Noorderkerk.
Henk Mijnders denkt met ons na over een andere visie op de schepping met het nieuwe boek van Gijsbert van den Brink: "En de aarde bracht voort: Christelijk geloof en evolutie".
 

Iedereen is van harte welkom, entree is gratis en indien er vragen zijn: tinekevanderkolk90@gmail.com.

 

 

DAGELIJKSE INSPIRATIEBRON VOOR EEN RADICAAL LEVEN ALS VOLGELING VAN JEZUS

·Laat  jezelf raken door Jezus’ beroemdste toespraak

·Verdiep je spiritualiteit door te leren leven in de geest van Jezus

·Maak de stap van geloven op basis leerregels naar dagelijks leven vanuit een leefregel
 

De Bergrede wordt wel de kern van het Nieuwe Testament genoemd. Voor velen is deze toespraak van Jezus over het koninkrijk door de eeuwen een bron van inspiratie geweest voor een radicaal leven. Van iemand als Mahatma Gandhi is bekend dat hij de Bergrede veertig jaar lang dagelijks las.

 

Hoe goed ken jij de Bergrede eigenlijk? Zou je graag willen dat de Bergrede van Jezus ook voor jou een onmisbare inspiratiebron wordt voor je dagelijkse leven als christen? Doe dan mee met deze cursus.

Na de cursus is de Bergrede (of: de ‘BergRegel’) voor jou een kostbare en onmisbare bron voor je eigen leven met de Heer geworden. Je bent vertrouwd met de inhoud ervan en je ervaart dat de Geest je aanvuurt om de radicale boodschap van de Bergrede uit te leven in je dagelijkse wandel met God.

·Cursusdata: woensdagen 4 en 18 april en 9 mei 2018, 19.45-22.00 uur
·Cursusleider: Jos Douma
·Locatie: Plantagekerk Zwolle
·Aanmelden: via Leerhuis Plantagekerk of rechtstreeks per mail: josdouma@plantagekerkzwolle.nl (uiterlijk 28 maart).

 

 

Bezinning in het Dominicanenklooster

 

Woensdag 21 februari a.s. organiseert de verdieping een meditatie avond in het dominicanenklooster. Onder leiding van een pater zullen we een stilte- en meditatiemoment hebben. Een absolute aanrader voor mensen die in een drukke week zich willen richten op God, of erg genieten van de rust in een prachtige kloosteromgeving.

Iedereen is welkom, geen aanmelding nodig, kosten zijn 3 euro per persoon. Vragen? Mail  tinekevanderkolk90@gmail.com.

 

 

 

Evert Jan Ouweneel
Zet het in wereldperspectief...

Evert-Jan Ouweneel, cultuurfilosoof en bekende spreker van o.a. Opwekking, spreekt vier avonden over wereldgeschiedenis, wereldreligies wereldmachten en wereldtrends. Een absolute aanrader voor mensen die willen nadenken over de wereld waar we in leven en onze rol als christen daarin.

Het Nederlands Dagblad over deze avonden: 'Een lezing, een theatervoorstelling, een college, een cabaret. Hoe ook, het is ongelooflijk!'

Locatie: Noorderkerk Zwolle
17 januari 19.30 wereldgeschiedenis
24 januari 19.30 wereldreligies
31 januari 19.30 wereldmachten
6 februari 19.30 wereldtrends
Elke avond is ook afzonderlijk te bezoeken
€5 per avond € 15 voor de hele serie, zonder aanmelding.
Voor meer info zie Facebook of mail tinekevanderkolk90@gmail.com

 

                                                                                                                           ******************************

 

Emanuel Rutten - God bestaat!


In  2012 trok Emanuel Rutten (Loosdrecht, 1973) wereldwijde aandacht met een eigen nieuw godsbewijs (al spreekt hij zelf liever van een 'godsargument'), dat onderdeel was van zijn proefschrift aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Rutten groeide op in een katholiek gezin, maar zonder enige belangstelling voor geloofszaken. Hij noemde zichzelf nog net geen atheïst. Maar: éénmaal in contact gekomen met de christelijke traditie werd hij verrast door de enorme diepgang van het christendom, zowel intellectueel als existentieel.

Emanuel Rutten zal ons op woensdagavond 1 november meenemen in zijn ontdekkingen en rondom de vraag Bestaat God? 'Waar je ook begint, alles in deze werkelijkheid wijst naar God…', zo is zijn overtuiging. Ook benieuwd? Meedenken? Leren?
Van harte welkom op woensdag 1 november om 20.00 uur in The Gift City, Rietweg 2a te Zwolle. (parkeren kan op het terrein)
Neem je kring en vrienden mee!

 

                                                                                                                           ******************************


Oscar Lohuis


De eerste serie wordt verzorgd door de hoofdspreker van de Reveilweken, tevens bekend van de mannendagen.
Op woensdag 15 november gaat Oscar verder met zijn studie over de psalmen. Als je de vorige keren niet geweest bent is het geen probleem om nu aan te sluiten, want elke avond behandelt Oscar een nieuwe psalm. Het zijn heel inspirerende avonden voor je geestelijke ontwikkeling en in die van je gezin, kring of groep. Noteer 13 december dan ook maar vast in de agenda. 

De avonden vinden plaats in The Gift City, Rietweg 2a te Zwolle.
 20.00 uur tot 22.00 uur.