Home > Toerusting > Samenwerking met andere kerken

Trainingen en toerusting door GKV en NGK

Het cluster Leren van onze gemeente heeft contact met de GKV- en NGK-kerken over hun trainings- en toerustingsprogramma.
De gedachte is om op gebied van training en toerusting meer samen te gaan werken en elkaar op de hoogte te stellen van activiteiten op dit gebied.
Zie in het menu linksboven een overzicht van toerustings- en trainingsprogramma van deze kerken.

Ga naar de website van de Plantagekerk.

Ga naar de website van de Opstandingskerk
 

Persbericht plaatselijke kerkbladen

Kerk-zijn in deze tijd
 

Voor welke (diverse) uitdagingen staat uw gemeente? Zijn er vragen rondom pastoraat, diaconaat, jongeren? Er zijn zoveel verschillende gebieden die binnen een kerk om aandacht vragen.

Het Praktijkcentrum ondersteunt kerken op alle terreinen van het gemeenteleven. Wij adviseren, begeleiden in veranderings-trajecten, bieden toerusting aan en verrichten onderzoek. De komende maanden komen wij graag naar de kerken toe om een aantal actuele onderwerpen binnen de kerken met u te door-denken en door te spreken. 

Ook u als gemeentelid nodigen we van harte uit.
De bijeen-komsten zijn bedoeld voor alle kerkleden en als u wilt kunt u  de lezingen  en het gesprek daarover alle drie meemaken.

In welke bijeenkomst bent u geïnteredsseerd? U bent van harte welkom.

Hieronder geven we een overzicht van de drie bijeenkomsten (die elk een eigen thema hebben) en de plaats van samenkomst.
Het tijdstip is in alle gevallen 15.00 – 17.00 uur: 
Op de volgende data worden deze drie bijeenkomsten gehouden:
     -  19 januari 2017: Gemeenschap is geen toverwoord (spreker Hans Schaeffer); locatie GKv Ommen
     -  25 januari 2017: Jongvolwassenen | De zoektocht naar een vernieuwend evangelie (spreker Anko Oussoren); locatie GKv  Ermelo
     -    2 februari 2017: Classis, crisis of kans!? (spreker Hayo Wijma); locatie GKv Zutphen

Meer informatie en opgave voor deze bijeenkomsten: zie http://www.praktijkcentrum.org
Aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

 

Samenwerking tussen Leger des Heils en (Cluster Leren van) CGK Zwolle.

Op diverse gebieden zijn er in Zwolle contacten tussen mensen binnen de CGK en mensen binnen het Leger des Heils. Een aantal CGK-gemeenteleden is ook actief binnen het Leger des Heils, bijvoorbeeld als medewerker of als vrijwilliger (bijvoorbeeld bij het organiseren van collectes en via het meewerken aan de soepbus). Deze contacten zijn inspirerend en het Leger des Heils kan de CGK veel leren over hoe praktisch handen en voeten te geven aan ons geloof.

Eind 2016 is er in een wederzijdse ontmoeting een mooie afspraak gemaakt tussen Cluster Leren en het Leger des Heils in Zwolle. De aanleiding hiervan was enerzijds de constatering dat kadermensen binnen het korps Leger des Heils heel veel tijd en energie geven aan hun taak binnen het Leger des Heils, maar dat hun ruimte voor geestelijke toerusting maar heel beperkt is. Zij missen dit en spreken soms uit geestelijke verschraling te ervaren. Aan de andere kant is de constatering dat de CGK Zwolle enorm gezegend is met heel veel leden en heel veel talent om in te zetten, en dat we dat nog meer kunnen en willen delen dan we op dit moment doen. We hebben daarom samen afgesproken dat we elkaar op bepaalde punten proberen te versterken, o.a. door de uitwisseling van de programma’s van bijvoorbeeld  cluster Leren  en door uitwisseling van verlangens op dit punt.                             Cluster Leren


Activiteiten Leger des Heils korps Zwolle

wekelijkse activiteiten
     - maandag t/m vrijdag inloop Bij Bosshardt
     - dinsdagmiddag 13.30 – 14.15 uur: zingen rond de vleugel
     - dinsdagmiddag 14.30 – 16.00 uur 55+ club
     - woensdag 10.00 – 12.00 uur spreekuur voor maatschappelijke en/of pastorale vragen
     - zaterdag Scouting (diverse leeftijdsgroepen)
     - iedere 4e maandag van de maand 10.00 – 11.00 uur bidstond
Projecten voorjaar 2017
     - bibliodrama 3x, data nog nader te bepalen
     - bijbelstudie over Openbaring van Johannes, data en tijdstip nog nader te bepalen
     - gospelkoor Sounds Of Salvation (SOS), 6 repetities en enkele optreden (nog nader te bepalen)
Wij zoeken vrijwilligers voor:
     - inloop Bij Bosshardt
     - scouting
      - kledingwinkel (verkopers)