Home > Vieringen op christelijke feestdagen

Veelkleurige christelijke feestdagen vanuit het Woord

Het vieren van christelijke feestdagen helpt ons extra aandacht te hebben voor de hoofdzaken in ons geloof: de geboorte van Jezus (Kerstmis), zijn dood en opstanding (Pasen), zijn hemelvaart en de komst van de Heilige Geest (Pinksteren). Ook zijn er bijzondere christelijke vieringen zoals dankdag en samenkomsten rond de jaarwisseling.

Een ritme van God

God zelf stelde een ritme in voor vieringen. Na de komst van Zijn Zoon worden ze vanuit een vernieuwd perspectief gevierd. Juist op deze bijzondere mijlpalen wordt extra de verbondenheid ervaren met andere christenen in de wijk, de stad, het land en de wereld. Juist ook rond christelijke feestdagen voelen mensen die normaal gesproken niet naar de kerk gaan, de behoefte om dat wel te doen. Er worden daarom bijvoorbeeld gezamenlijke diensten met andere kerken georganiseerd rond Kerstmis.

Terug naar de overzichtspagina van de diverse soorten vieringen