Home > Welke soorten vieringen houdt CGK Zwolle?

Samen vieren we Zijn liefde

Onze kerkdiensten en vieringen zijn de plek en het moment waarop we Gods nieuwe wereld even heel zichtbaar mogen zien. Waar we een gemeenschap van mensen mogen vormen die geloven in Zijn liefde en daaruit proberen te leven. Een gemeenschap waar we met Jezus, met elkaar, met onze naasten in de wijk, de stad en de wereld verbonden zijn. Omdat Jezus zelf zegt in Matteüs 18 vers 20 (BGT): "Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden." 

Aangespoord en geïnspireerd

De vieringen zijn er om bemoedigd te worden, uitgedaagd, aangespoord en geïnspireerd. Waar we ons verlangen uitspreken om in deze wereld Zijn liefde en gerechtigheid te verspreiden. Door met Hem en elkaar onze vreugde, ons verdriet, onze gaven en talenten te delen. We bidden, zingen, lezen en spreken met elkaar over God, zoals wij Hem kennen uit de Bijbel. In al onze veelkleurigheid, door Hem en zijn Woord verbonden.

Veelkleurig tot wonderlijk

Vanuit een kerkgemeenschap met het motto bewogen bewegen, organiseren we de vieringen en kerkdiensten vanuit het motto: verbonden door het Woord, veelkleurig gevierd. Het organiseren van de vieringen doen we daarbij met het oog op vier kernthema's: 'Veelkleurigheid en verbinding', 'Uitdaging en navolging', 'Geïnspireerd en Gods leiding' en 'Wonderlijk'.

We doen dat voor de volgende vieringen:

Terug naar het maandoverzicht voor de diensten

Live luisteren en kijken

Het is ook mogelijk kerkdiensten live mee te luisteren of te kijken (NoorderkerkZuiderhof en Verrijzeniskerk)